Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου έχει την αρμοδιότητα χορήγησης της προσωρινής αδείας του χώρου πρόσδεσης επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής στην πλωτή εξέδρα της Σκιάθου, όπως προκύπτει από το απαντητικό email του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ κ. Άρη. Ξενοφού στον υποψήφιο βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος και του προώθησε το σχετικό αίτημα του εκπροσώπου των επαγγελματιών θαλάσσιου τουρισμού με ιστιοπλοϊκά εβδομαδιαίας ναύλωσης Σκιάθου κ. Δημήτρη Τόπτση. Το email του Προέδρου του αναφέρει συγκεκριμένα:
«Κ. Αναστασίου,
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Παρακαλώ σημειώστε ότι για το θέμα το οποίον θίγετε έχει ήδη προηγηθεί επικοινωνία και συνάντηση με τους επαγγελματίες του θαλασσίου τουρισμού και έχουν επεξηγηθεί πλήρως οι αρμοδιότητες και οι περιορισμοί του Ταμείου.
Προς δική σας ενημέρωση παρακαλώ σημειώστε ότι το ΤΑΙΠΕΔ ούτε κύριος ούτε διαχειριστής της μαρίνας είναι και ως εκ τούτου λανθασμένα προβάλλεται το επιχείρημα ότι επαφίεται στο ΤΑΙΠΕΔ η επίλυση του εύλογου προβλήματος που θίγετε.
Συγκεκριμένα βάσει της ΔΕΑΑ 218/2012 στο ΤΑΙΠΕΔ «έχει περιέλθει το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων εντός της χερσαίας ή/και της θαλάσσιας ζώνης των μεταξύ άλλων της Μαρίνας Σκιάθου. Μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης από το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παρακάτω λιμένων και τουριστικών λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους φορείς που τα ασκούν, εξαιρουμένης της δυνατότητας παραχώρησής τους σε τρίτους.»
Εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι η διαχείριση εξακολουθεί να ασκείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ως εκ τούτου αρμόδιο χορήγησης προσωρινής άδεις λειτουργίας είναι το εποπτεύον υπουργείο .
Με εκτίμηση»
Το emaìl του κ. Αναστασίου που προηγήθηκε:
«Κίνδυνος απώλειας 16.000 τουριστών ετησίως από την Σκιάθο

Προς Προέδρο ΤΑΙΠΕΔ κ. Άρη Ξενοφο

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε

   σας μεταφέρω την έντονη ανησυχία των επαγγελματιών στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού στη Σκιάθο και τον αίτημά τους για άμεση αντιμετώπιση από μέρους σας λόγω της τουριστικής περιόδου, τησ ρύθμισης του θέματος της αδειοδότησης του χώρου πρόσδεσης επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής στην πλωτή εξέδρα της Σκιάθου. 

Σας επισυνάπτω προς ενημέρωση σας και παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας, τις δηλώσεις για το θέμα του κ. Δημήτρη Τόπτση, εκπρόσωπος των επαγγελματιών θαλάσσιου τουρισμού με ιστιοπλοϊκά εβδομαδιαίας ναύλωσης Σκιάθου:

«Το πρόβλημα είναι ότι η πλωτή εξέδρα είναι μια εξέδρα η όποια εξυπηρετεί εδώ και 20 χρόνια περίπου 100 ιστιοπλοϊκά τα όποια κάθε εβδομάδα αλλάζουν οι πελάτες άρα 100 χ8 άτομα 800 άτομα κάθε εβδομάδα Χ 20 εβδομάδες 16000 τουρίστες κάθε σεζόν αυτή λοιπόν η εξέδρα η όποια είναι αφαιρούμενη όποτε χρειαστεί μπορεί να βγει.

Αρμοδιότητα του υπουργείου ναυτιλίας η έκδοση της άδειας για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλωτή εξέδρα,

Το 2014 με νόμο άρχισε να επεμβαίνει και το υπουργείο τουρισμού για τον λόγο ότι ο χώρος που βρίσκεται αυτή η αφαιρούμενη πλωτή εξέδρα είχε (στα χαρτιά μόνο) χαρακτηριστεί μαρίνα και εδώ το τερματίσαμε, μετά από αυτό έχει λόγο και το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο έχει αναλάβει να πουλήσει τις μαρίνες.

Σήμερα λοιπόν απαιτείται πέρα του υπουργείου Ναυτιλίας και η σύμφωνη γνώμη υπ. Τουρισμού και ΤΑΙΠΕΔ.

Αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση μετάθεσης ευθυνών από τον ένα φορέα στον άλλο.

Θέλω να προσθέσω ότι υπάρχει η θετική εισήγηση του λιμεναρχείου Σκιάθου το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια , για την ανάγκη να παραμείνει η πλωτή εξέδρα εκεί που είναι και ότι πρέπει να αδειοδοτηθεί επειδή ξέρει το πρόβλημα και τα μεγέθη του κόσμου που αναχωρούν κάθε εβδομάδα».

Οι επαγγελματίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ έχει λάβει σχετικό αίτημα από το Δήμο Σκιάθου με αριθ. Πρωτ. 212 -9/5/19.

Η προβλεπόμενη διαδικασία είναι ότι μετά τις θετικές γνωμοδοτήσεις Υπουργείου Τουρισμού και ΤΑΙΠΕΔ, απαιτείται και η τελική υπογραφή του Υπουργείου Ναυτιλίας (είναι ενήμερο για το θέμα και σύμφωνο) για να λειτουργήσει νόμιμα ο χώρος πρόσδεσης των ιστιοπλοϊκών σκαφών.

Οι επαγγελματίες που αποτελούν μέρος της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας που είναι ο τουρισμός, βλέπουν τον κίνδυνο να χαθούν 16.000 τουρίστες και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα.

Άλλωστε ο τουρίστας που έχει εξυπηρετηθεί καλά, γίνεται και «πρεσβευτής» προς ένα ευρύτερο κοινό στη χώρα του, για να το κατευθύνει στο μέλλον στις ίδιες επιλογές που έκανε και αυτός.

Επίσης πρέπει να τονίζουμε τα «παράπλευρα» οφέλη από τους 16.000 τουρίστες που αφήνουν και άλλα χρήματα στο νησί, σε άλλους κλάδους (εστίαση, σούπερ μάρκετ, ειδικότητες που έχουν σχέση με τα σκάφη, καύσιμα, δωμάτια, κλπ).

Ανασκουμπωμένα λοιπόν τα μανίκια στους φορείς που μπορούν να δώσουν λύση, γιατί ο χρόνος πιέζει» .

Με εκτίμηση
Γιάννης Αναστασίου
Υπ. Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ Ν. Μαγνησίας»