Δωρεάν Σεμινάριο για start-ups & άτομα για τον τουρισμό και την εστίαση

Πρόσκληση για δωρεάν Σεμινάριο για εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) ή σε άτομα που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού, της φιλοξενίας και της εστίασης

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εταίρος του έργου με τίτλο «Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan‐Mediterranean Region ‐ HELIX», που εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά, καλεί εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) ή άτομα που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού, της φιλοξενίας και της εστίασης να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τίτλο ‘Blended-mobility course “Entrepreneurial Skills for Sustainable Hospitality Enterprises”’ που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο στις 7-10 Μαΐου 2019 και η δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας στις 14-16 Μαΐου 2019 στο πλαίσιο του παραδοτέου D.6.2.3 Blended-mobility course “Entrepreneurial Skills for Sustainable Hospitality Enterprises