Δεν εξηγείται διαφορετικά… για να είναι το mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ στην Αγχίαλο σήμερα που ήταν η ομιλία Μπέου… θα εγκαινίαστηκε η νέα αστική γραμμή που δεν υφίσταται. Πέρασε μάθαμε από Μάραθο Κριθαρία…για την μετακινήση ψηφοφόρων..