Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας
 αλλά και του συνόλου της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, η σχολική  μονάδα
στο 3ο & 20ο Δημ. Σχολ. Βόλου διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με καλεσμένο το Πρόεδρο του συλλόγου ‘ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ” Πέτρο Μπέλλο, σχετικά με: α) τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) την αναγκαιότητα επίδειξης σεβασμού στη διαφορετικότητα καθώς και γ) τις δυνατότητες προαγωγής ίσων ευκαιριών στη μάθηση.