Ίδιο σενάριο… σαφής υπεροχή σε έμπνευση χιούμορ του σποτ του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου