Αποκάλυψη Δ. Κουρέτα που κατάθεσε ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας να μάθει το γιατί και εάν θα υπάρξει συνεργασία των παρατάξεων για το θέμα

Η ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Δημήτρης Κουρέτας και την οποία συνυπογράφουν οι Περιφεςρειακοί του συμβουλοι Γιάννης Ψαχούλας και Κωνσταντίνος Νούλας έχει ως εξής:

Στις 6 Ιουνίου 2019, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, διαμέσου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, απέστειλε έγγραφο στις Περιφέρειες της Ελλάδος με αριθμό πρωτοκόλλου 60072-6/6/2019, με το οποίο ανάμεσα σε άλλα ζητήματα, ζητούσε την «Υποβολή προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της 1ης Εγκυκλίου» με καταληκτική ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2019 (σελ. 20) για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στο πλαίσιο αυτό απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για ενημέρωση και η πληροφόρηση που είχαμε ήταν πως, οι περιφέρειες που δεν έχουν αποστείλει ακόμα τις προτάσεις τους είναι τρεις (3), ανάμεσα τους και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ερωτάται λοιπόν ο περιφερειάρχης: Σκοπεύει να καταθέσει προτάσεις στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών του αναφερομένου εγγράφου;

Αν σκοπεύει να υποβάλλει προτάσεις, θα θέσει το ζήτημα σε διαβούλευση  στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

Η δημιουργία της πρότασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας , δεν θα έπρεπε να προκύπτει από μια βαθιά συνεργασία όλων των παρατάξεων ? Όχι μόνο δεν είχαμε συνεργασία άλλα δεν είχαμε καμία πρόταση από την Περιφέρεια , ούτε καν εκπρόθεσμη”. 

Οι επερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι:

Κουρέτας Δημήτριος              Ψαχούλας Ιωάννης                 Νούλας Κωνσταντίνος