Καραμπόλες μέχρι την τελευταία στιγμή για την θέση του Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι «κλείδωσε» το όνομα του πρώην υποδιοικητή του Νοσοκομείου Γιάννη Ντόκου, την περίοδο 2010 έως το 2013. Ο κ. Ντοκος μέχρι σήμερα είναι διοικητικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.