Σύμφωνα με την Περιφέρεια η Διεύθυνση Συγκοινωνιών θα παραμένει κλειστή κάθε Τετάρτη μέχρι τέλος του χρόνου καθώς έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων εξέτασης υποψηφίων οδηγών και εκείνων που υπάρχει ανάγκη διεκπεραίωσης τρεχουσών υποθέσεων οι οποίες έχουν συσσωρευτεί στην Υπηρεσία . Επίσης υπάρχει ανάγκη μεταφοράς και τακτοποίησης του αρχείου της υπηρεσίας, καθώς αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει κατά τη διάρκεια της ώρας προσέλευσης κοινού.

Κάθε Τετάρτη για το κοινό θα είναι ανοιχτό ωστόσο το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Συντονισμού Οργάνων Ελέγχου και Εποπτείας. Τις Τετάρτες που πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, η ώρα προσέλευσης των εξεταζομένων θα είναι στις 11.00 π.μ.