Ολοκληρώθηκε η Τοιχογραφία για την ελληνική μυθολογία -  στο Βόλο.
Με την υποστήριξη του Old City και υπό την αιγίδα του ΟΣΕ.
Καλλιτέχνης: Yiorgos Kez