Σαν σήμερα, 3 Ιανουαρίου 1911, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851 -1911), ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δημοσιεύουμε ολόκληρο το διήγημα του με τίτλο «Οἱ Χαλασοχώρηδες», όπου γράφει για τους πολιτικούς εκπροσώπους της εποχής και τους διάφορους αυλικούς τους.
Ο Παπαδιαμάντης, με τον δικό του τρόπο, περιγράφει: «…Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾷ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρει σώματα καὶ ψυχάς. Αὕτη παράγει τὴν κοινωνικὴν σηπεδόνα. Αὕτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγεῖς…».