Σήμερα επισκεφθήκαμε δομές και χώρους υγείας και πρόνοιας στην πόλη του Βόλου. Ειδικότερα, επισκεφθήκαμε:
▶️ το Νοσοκομείο του Βόλου, όπου συζητήσαμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και τη διοίκηση των συλλόγων εργαζομένων και ιατρών του νοσοκομείου,
▶️ το ΕΚΑΒ Βόλου, όπου είχαμε συνάντηση εργασίας με το σύλλογο εργαζομένων,
▶️ τον ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ) Βόλου, όπου συζητήσαμε με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του συλλόγου τους, και
▶️ το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό.

✅Το γενικό συμπέρασμα από όλες τις συναντήσεις είναι ότι υπάρχει τόσο η ανάγκη, όσο και ο χώρος για σημαντικές βελτιώσεις στο χώρο της δημόσιας υγείας και πρόνοιας στην περιοχή μας, με έμφαση στην κάλυψη των κενών στη στελέχωση, στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση των υποδομών και μέσων, στον εκσυγχρονισμό της προσέγγισης στην υγεία και στην πρόνοια, και στην ενίσχυση του συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων.

✌️Είναι πολλά που πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε και θα τα κάνουμε.

triantopoulos

mporoume_allios