Στη Ζαγορά το ύψος βροχής καταγράφτηκε στα 158 χιλιοστά  βροχής, στην Αγιά Λάρισας τα 134 χιλιοστά και στη Μακρινίτσα τα 126 χιλιοστά σύμφωνα ε το ΜΕΤΕΟ