Οι μετρήσεις του Σταθμού Μέτρησης στο Κέντρο του Βόλου είναι αποκαλυπτικές τι συμβαίνει τις νυχτερινές ώρες στο Βόλο.