Η συζήτηση στη πόλη του Βόλου για την ΑΓΕΤ δεν πρέπει να είναι ποιο καύσιμο θα καίει, αλλά το πότε η οχλούσα βιομηχανία δίπλα στη πόλη θα μεταμορφωθεί μέσο ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού σε ζώνη κατοικίας και τουριστικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας πολλαπλάσια κέρδη  για την πολυεθνική, καλές αμειβόμενος θέσεις απασχόλησης για τους εργαζομένους και πολλαπλάσια κέρδη στην τοπική οικονομία. Εννοείται ότι μέχρι τότε η λειτουργία του εργοστασίου θα πρέπει να γίνεται με το αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων της πόλης.