Το πρόγραμμα του για την Νέα Αγχίαλο παρουσίασε ο Α.Παπαδούλης