Ο Απόστολος και η Μαριάνθη Βολιώτη με τα βραβεία

Τρια Βραβεία απέσπασε το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΟΛΙΩΤΗΣ στο mede in Greece. Απεσπασε τα Βραβεία
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΝΕΟΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ!

Όπως έγραψε στη σελίδα του στο FB ο Αποστολος Βολιώτης: “ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΥ!: