Ο σύλλογος ESN UTH (Erasmus Student Network of the University of Thessaly) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βραβρυτηκε από τον ESN GREECE, ως ο σύλλογος με την μεγαλύτερη εξέλιξη!