Ο αγχιαλίτης Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονο.ικών κ. Χ. Τριαντόπουλος εγκαινιασε την εναρξη των εκδηλώσεων της Γιορτής Κρασιού της Ν.Αγχιάκοτ για φέτος